676 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
094.4141.591

Đối với Quỹ từ thiện Vì Tương Lai – NextG Foundation, việc trao đi có ý nghĩa hơn là tiền bạc!