676 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
094.4141.591

Tài trợ

Tham gia tài trợ quỹ

Tài khoản nhận ủng hộ và thanh toán:

Tên tài khoản: Công Ty Hoạt Động Xã Hội NEXT-G Foundation

STK: 1236636888

Ngân hàng: ACB