676 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
094.4141.591
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Quỹ Steve Bùi & những người bạn và Quỹ Midas trong việc thực hiện các dự án cộng đồng tại Đông Nam Á

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Quỹ Steve Bui & Những người bạn và Quỹ Midas, Nhật Bản Ngày 21/4, Quỹ Steve Bui & Những người bạn cùng Quỹ Midas đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chiến lược trong hoạt động xây dựng các dự...