676 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
094.4141.591

Dự án từ thiện: Xây 03 Cây Cầu tại Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Mong muốn mà quỹ Steve Bùi và những người bạn mang tới cho người dân của Huyện Bảo Lâm – Tỉnh Cao Bằng là xây những cây cầu có ý nghĩa nhất. Qũy sẽ mang những nông sản của tỉnh như MIẾN, MĂNG, GẠO về bán mong các anh, chị, em trong nhóm và chia sẻ cho các mạnh thường quân mua ủng hộ. số tiền thu được sẽ là những đóng lớn để cùng chung tay xây những cây cầu thiện nguyện cho người dân khó khăn nhất của huyện Bảo Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *